Menu
11

آخرین تغییرات در جدول امتیازات برنامه نیروی متخصص کبک

آخرین تغییرات در جدول امتیازات برنامه نیروی متخصص کبک

اداره مهاجرت ایالت کبک کانادا امروز تغییراتی در جدول امتیازات کبک اعلام کرد طبق این تغییرات در برخی بخش ها امتیازات کاهش و در برخی بخش ها افزایش امتیاز را شاهد بودیم.

شما میتوانید تغییر امتیازات کبک را در زیر مطالعه نمایید:

۱- امتیاز قبولی افراد مجرد ۴۹ بوده است که به ۵۰ و افراد متاهل از ۵۷ به ۵۹ افزایش یافت.

۲- امتیاز استخدام برای افراد مجرد از ۴۲ به ۴۳ و برای افراد متاهل از ۵۰ به ۵۲ افزایش یافت،  به این ترتیب افرادی می توانند پرونده خود را ارسال کنند که قبل از محاسبه امتیاز فرزندان و نیز امتیاز توان مالی، حداقل امتیازی برابر۴۳ برای افراد مجرد و ۵۲ برای افراد متاهل داشته باشند.

۳- کل امتیازاتی که هر فرد می توانست در سیستم سابق کبک دریافت نماید پیش از این برای افراد مجرد ۱۰۳ و برای متاهلین ۱۲۰ بود که این سقف امتیازات به ۹۹ امتیاز برای مجردین و ۱۱۶ امتیاز برای متاهلین کاهش یافته است. این کاهش امتیازات در امتیاز مدرک (مقطع) تحصیلی و رشته های تحصیلی اتفاق افتاده است و تغییری در بخشهای دیگر مانند سن و سابقه کار اتفاق نیافتاده است. این در حالی است که حداقل امتیاز برای قبولی در کبک افزایش یافته است.

۴- امتیاز برخی رشته ها Domaine de Formation  کم شده است. هیچ رشته ۱۶ امتیازی در جدول نمانده است و امتیاز رشته ها صفر، دو، شش، نه و یا دوازده است. برای لیست رشته ها و امتیاز آنها اینجا را کلیک کنید.

۵- ده امتیاز مدرک  Niveau de Scolairite  فوق دیپلم فنی در رشته های ۱۲ و ۱۶ امیتازی سابق منتفی شده ولی همچنان مدارک فنی سه ساله بالای دیپلم، ۸ امتیاز را دریافت می کنند.

۶- این مقررات شامل افرادی می شود که پیش از این پرونده خود را ثبت کرده اند و هنوز رسیدگی اولیه  Examen Preliminaire  آنها انجام نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *