Menu
Ukbsi

اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری

کشور انگلستان با داشتن بزرگترین ومؤفق ترین اقتصاد های جهان  همواره از بزرگترین مراکز مالی دنیا بوده و طی قرون متمادی انگلستان در زمینه تجارت و کسب و کار و داشتن بزرگترین و معتبرترین بانک های جهان این کشور در تجارت و بازرگانی بین المللی  مطرح بوده است  و همین امر موجب می گردد سرمایه داران بسیاری از سراسر دنیا برای سرمایه  گذاری و کارآفرینی به کشور انگلستان مهاجرت می نمایند. حتی به استناد آمار، شهر لندن دارای بیشترین تعداد سرمایه داران نسبت به شهرهای دیگر جهان می باشد.

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری  به دو صورت میباشد که در دو حالت و در مبالغ متفاوت انجام میشود ، این دو حالت عبارتند از :

سرمایه گذاری 200 هزار پوندی

سرمایه گذاری 1 میلیون پوندی

سرمایه گذاری 200 هزار پوندی بدین صورت می باشد که سرمایه گذاران بایستی حداقل مبلغ دویست هزار پوند از سرمایه خود را به بریتانیا انتقال دهند که در این صورت نیازی به ارائه مدارک اشتغال ،دعوت به کارو پیشنهاد شغل ندارند و می باید پس از ثبت شرکت تجاری نسبت به انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی مطابق قوانین بریتانیا اقدام نمایند. در این حالت باید سرمایه گذار طرح بیزنسی خود را ارائه نماید .

شرایط سرمایه گذاری طبق سیستم امتیاز بندی آژانس مرزبانی بریتانیا بدین صورت می باشد:

•    موجود بودن حداقل دویست هزار پوندو یا معادل آن در حساب بانکی شخص

•    مدرک زبان انگلیسی  ( مدرک آیلس 4.5 )

•    ارائه سه ماه از صورت حساب بانکی مبنی بر مکفی بودن موجودی فرد برای تأمین هزینه زندگی او و خانواده وی

این نکته نیز ذکر می گردد که مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای صاحبان تجارت امکان صدور ویزای همراه را برای افراد تحت تکفل شخص هموار می نماید. در این حالت به شخص و خانواده وی تقریبا ویزای سه ساله تعلق میگیرد که در سال اول به سرمایه گذار این فرصت داده میشود که طرح بیزینسی خود را راه اندازی نماید و در واقع یک سال فرصت برای راه اندازی کسب و کار در انگلستان به فرد داده میشود ، هنگامی که کسب و کار شخص راه اندازی شد شخص باید در دو ساله آینده برای بیزینس خود مالیات پرداخت میکند و در نهایت بعد از اتمام این دوره اگر بیزینس سود ده باشد ویزای فرد به مدت 2 سال دیگر تمدید شده و در نهایت بعد از 5 سال به فرد اقامت دایم داده میشود.

در روش دوم که سرمایه گذاری 1 میلیون پوندی انگلستان میباشد . شخص باید درصدی از این مبلغ را به انگلستان وارد نماید در این روش اقامت گرفتن در انگستان بسیار ساده میباشد ولی هزینه ای که به این صورت نیاز است سرمایه بسیار بالایی میباشد .

به اشخاصی که قصد سرمایه گذاری در انگلستان را دارند توصیه میشود که ابتدا از طریقی مانند روش تحصیلی وارد انگلستان شوند و سپس در انگلستان سرمایه گذاری نمایند .

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *